Däckteam

FAQ

20 frågor och svar om Nitrogen!

1. Vad är nitrogen?

Detsamma som kvävgas (N2, även kallat nitrogen)

2. Varifrån kommer nitrogen?

Luften omkring oss består i huvudsak av två ämnen, syrgas (02, kallat oxygen) samt kvävgas, N2, nitrogen. Genom att separera ämnena i luft kan man använda kvävgasen att fylla däcken med.

3. Är inte kvävgas farligt?

Den är inte farlig, tvärtom. Eftersom nitrogen utvinns ur luften vi andas är hela processen en del av ett naturligt kretslopp. Däremot ska man inte arbeta med kvävgas i ett slutet utrymme eftersom det syre vi behöver när vi andas inte finns i kväve.

4. Påverkas miljön negativt av kvävgas?

N2 ska inte förväxlas med det kväve som används i exempelvis jordbruket och som bidrar till negativ miljöpåverkan. Den typ av nitrogen som fylls i däcken är helt ofarlig för miljön.

5. Varför fylla på nitrogen? Är inte ett korrekt tryck med vanlig luft lika bra?

Jo, under förutsättning att du kontrollerar trycket regelbundet, kanske en gång per vecka. Men, handen på hjärtat, hur ofta kollar du lufttrycket i däcken. När gjorde du det senast?

6. Är det sant att risken för däckhaveri minskas med nitrogen?

Ja, obetingat ja. Vanlig luft innehåller alltid en liten mängd fukt vilket bidrar till kondensbildning på däckets insida när däcket växlar mellan varmt och kallt. Denna kondens fungerar som en värmeledare vid hög belastning – däcket blir varmt - och ökar på så sätt risken för överhettning och däckhaveri. Nitrogen är helt torrt eftersom, när det separeras från syret tas vattnet bort.

7. Finns det inga föroreningar i nitrogen?

Nej, vilket innebär att risken för att en fälg ska rosta eller oxidera (betydelsefullt inte minst för tunga fordon) minskas rejält.

8. Hur är nitrogen, kväve, om det tar eld.

Ofarligt. Eftersom nitrogen inte brinner, det kväver istället eld, utrustas t ex brandbilar i Rotterdams stora oljehamn uteslutande med nitrogenfyllda däck.

9. Vad händer om jag märker att trycket sjunkit kraftigt i ett av däcken som är nitrogenfyllda, t ex efter en pyspunktering och jag är långt från min däckverkstad?

Fyll upp däcket till rätt tryck med vanlig luft. När du senare ska laga punkteringen hos din däckverkstad kan du fylla med nitrogen igen.

10. Hur kommer det sig att bensinförbrukningen sjunker med nitrogen i däcken?

Inte konstigt alls eftersom däcktrycket då är det rätta och med rätt lufttryck drar bilen mindre bränsle. Undersökningar har visat att i genomsnitt alla bilar körs med 15 procents för lågt tryck. Det motsvarar en ökad bensinförbrukning i storleksordningen 2,5 procent. Andra kontroller har gett betydligt sämre resultat. I en undersökning hade var tredje bil minst 0,5 bar lägre tryck än det rekommenderade. Det i sin tur innebär att dessa bilister, med nitrogen i däcken – och rätt tryck – skulle spara minst 5 procent bränsle, i vissa fall mera.

11. Kan man öka däckens livslängd med hjälp av nitrogen?

Obetingat ja, eftersom med rätt tryck ökar däckens livslängd högst väsentligt, ca 25 procent.

12. Är det sant att flygplansdäck fylls med nitrogen och i så fall, varför? De rullar ju inte särskilt långt?

Ja, det är riktigt. Anledningen är att nitrogen är helt torrt, det saknar alltså saknar vatten. Med vanlig luft i däcken skulle vattnet i luften frysa till is på hög höjd och däcken explodera vid landning.

13. Varför har nitrogen blivit intressant just nu?

Inte riktigt sant. Intresset började för snart 20 år sedan i Holland där man hade överskott av nitrogen och såg en möjlig affär i att, istället för att låta det dunsta bort, fyllas i bildäck. Det var trögt till en början, men i takt med allt dyrare bränsle och kanske, att bilägare blev allt bekvämare, ökade intresset. Idag är det fler än en miljon holländare vars bilar rullar på nitrogenfyllda däck, charterbussar, bilar hos stora åkeriföretag m m.

14. Hur länge håller en fyllning av nitrogen?

Garanterat en säsong, ofta betydligt länge eftersom erfarenheten säger att bara något hekto brukar ha läckt ut efter ett halvårs körning.

15. Om ventilen är tät liksom däcket, varför försvinner det ändå luft?

För att atmosfären strävar efter att utjämna tryck. Men eftersom kvävgasmolekylen har en annan struktur än syrgasmolekylen blir läckaget genom däcken upp till 3 gånger mindre med nitrogen.

16. Om nu nitrogen är så bra varför finns det inte på nytillverkade bilar?

Bra fråga. Faktum är att i Holland levereras nya bilar från en rad tillverkare med nitrogen i däcken. I Sverige fyller husvagnstillverkaren Cabby sina husvagnshjul med nitrogen.

17. Kan det vara någon idé att fylla nitrogen i min båttrailer?

Absolut. Hur många har vi inte mötts av dåligt pumpade däck när båten ska i eller upp...

18. Någon påstår att ljudnivån reduceras med nitrogen i däcken.

Inte helt osannolikt eftersom kväve är renare och torrare, innehåller ju inget vatten.

19. Kan jag själv kontrollera trycket i däcken om jag fyllt på nitrogen, eller måste jag till däckverkstaden?

Du kan själv kontrollera trycket på samma sätt som du alltid gjort. Om det mot förmodan skulle fattas något hekto så måste du dock till däckverkstaden eftersom det är där som påfyllning av nitrogen sker.

20. Vilken är den absolut största fördelen med nitrogen i däcken?

Förbättrad säkerhet. Med jämnt tryck och utan risk för deformering vid köldgrader erbjuder nitrogen i däcken förbättrad väghållning och kortare bromssträckor.
 

Bookmark and Share