Däckteam

Spara pengar och på miljön, dessutom kör ni säkrare!

Med hjälp av nitrogenkalkylen kan ni se vad rätt tryck i däcken betyder för er plånbok, miljön och säkerheten. Mata in aktuella data i de gröna fälten och ni får ett resultat på hur mycket mindre koldioxidutsläppen blir samt er ekonomiska besparing.

 
Nitrogenkalkyl för personbilsdäck - lönsamhet
Indata  
Antal bilar i bilpoolen
Kostnad för nitrogenfyllning, 4 däck
Antal mil per år och bil
Bränslekostnad, kr/liter
Snittförbrukning per mil
Kostnad för ett däck
Normaldäck, antal mil innan kassering*
Felnivå däcktryck jämfört med korrekt tryck %
   
   
Resultat  
Bränslebesparingspotential i %
Minskat däckslitage i %
Bränslebesparing per år  
Minskat däckslitage baserat på normaldäck*  
Total besparing per år  
   
   
Miljöfördelar  
Minskning av CO2 avfall kg/år  
Besparing av bränsle i antal liter per år  
   
   
Investering  
Vinst  
Vinstmarginal  
 
Koldioxidbalans
Transport av nitrogen till kund, omräknat till per konverterad bil
Produktion av nitrogen mot tryckluft neutral

Besparing på CO2 utsläpp per bil
Summa


0,12
+-0

160
159,88


Kg CO2/däck och år
Kg CO2/däck och år

Kg CO2/däck och år
Bookmark and Share