29 november 2021

Allt om mönsterdjup på vinterdäck

Det är viktigt att ha rätt mönsterdjup på sina vinterdäck för att köra säkert på vinterväglag. Fel mönsterdjup är både olagligt och försätter dig själv och andra trafikanter i fara. Det ger även sämre grepp, längre bromssträcka och leder allmänt till farligare körning.

Sammanfattning

 • Mönsterdjupet för vinterdäck måste vara minst 3 millimeter för lätta fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton.
 • För tunga bilar, dvs. lastbilar och personbilar klass II med totalvikt över 3,5 ton, måste mönsterdjupet vara minst 5 millimeter.
 • Att köra med slitna vinterdäck kan vara farligt eftersom mönsterdjupet blir mindre ju mer slitet däcket blir. Ett djupt mönsterdjup ger mer kontaktyta mot vägen och är på så sätt säkrare att köra med.
 • Äldre däck som du haft i över fem år samt däck som börjat bli slitna bör ses över cirka en gång i månaden under vinterhalvåret.
 • Nyare däck behöver inte kontrolleras lika ofta utan det räcker att göra det i samband med bytet från sommardäck till vinterdäck

 

Vad är minsta tillåtna mönsterdjup för vinterdäck?

Mönsterdjupet för vinterdäck måste vara minst 3 millimeter för lätta fordon, inklusive de flesta personbilar, med en totalvikt av högst 3,5 ton. För tunga bilar, det vill säga lastbilar och personbilar klass II med totalvikt över 3,5 ton, måste mönsterdjupet vara minst 5 millimeter.

Så här säger lagen om mönsterdjup för vinterdäck

Enligt svensk lag måste vinterdäck ha ett visst mönsterdjup för att vara godkända för användning. Olika mönsterdjup gäller för olika sorters fordon och släp. Enligt Transportstyrelsen gäller följande:

 • Lätta fordon och personbilar: 3 millimeter
 • Tunga bilar: 5 millimeter
 • Tunga släpvagnar: 1,6 millimeter

 

Till kategorin ”lätta fordon eller personbilar” räknas personbilar klass I, lätt lastbil, lätt buss samt husbil med en totalvikt av högst 3,5 ton. Även släpvagnar som dras av dessa fordon räknas till den kategorin. Kategorin ”tunga bilar” inkluderar lastbil, buss och personbil klass II med totalvikt över 3,5 ton. ”Tunga släpvagnar” inkluderar alla släpvagnar med totalvikt över 3,5 ton.

Fordon måste enligt lag ha vinterdäck från 1 december–31 mars om det råder vinterväglag. Det finns dock inga krav på att däcken måste vara nya eller en viss ålder, men mönsterdjupet måste vara enligt ovanstående krav.

Hur stor är skillnaden på nya och slitna vinterdäck?

Att köra med slitna vinterdäck kan vara farligt eftersom mönsterdjupet blir mindre ju mer slitet däcket blir. Ett djupt mönsterdjup ger mer kontaktyta mot vägen, vilket ger kortare bromssträcka, bättre grepp och säkrare körning. Mönsterdjupet på nya vinterdäck är ofta 8–10 millimeter, vilket ger en stor körskillnad jämfört med slitna däck som nätt och jämt uppfyller minimikraven.

Mönsterdjupet på gamla däck är inte per automatik mycket sämre än nyare däck, men det är dock större risk att äldre däck är mer slitna. Utöver det normala slitaget vid körning så hårdnar gummiblandningen i däcket med tiden.

Förvaringen av däcken spelar också stor roll för kvaliteten. Vinterdäck som förvaras under dåliga förhållanden måste ibland bytas ut i förtid. Det bästa är att förvara däcken på ett däckhotell när de inte används.

Hur ofta bör man mäta mönsterdjupet på sina vinterdäck?

Ju äldre däcken är, desto viktigare är det att du mäter mönsterdjupet ofta. Äldre däck som du haft i över fem år samt däck som börjat bli slitna bör ses över cirka en gång i månaden under vinterhalvåret.

Regelbunden mätning gör att du kan köra säkert med dina däck hela säsongen. Nyare däck behöver inte kontrolleras lika ofta utan det räcker att göra det i samband med bytet från sommardäck till vinterdäck samt någon gång under vinterhalvåret.

Så mäter du själv mönsterdjupet på dina vinterdäck

Du kan använda en mätsticka för att enkelt ta reda på exakt hur djupt vinterdäckets mönsterdjup är. Du för in stickan i en av däckets skåror och läser av. Det går givetvis även bra att använda en linjal eller en tumstock för att ta reda på däckdjupet. Om däcket är mer slitet på ett visst område är det bra att mäta djupet där.

Det bästa är att mäta på olika ställen för att få en bättre översikt över slitaget. Vinterdäckets mönsterdjup bedöms av det lägsta uppmätta djupet. Därför ska du alltid mäta mönsterdjupet på det mest slitna stället i däckets huvudmönster. Om du är osäker på hur du mäter däckdjupet på dina vinterdäck kan du ta med dem till en däckverkstad.

Vinterdäck med rätt mönsterdjup kan fortfarande vara farliga

Att mäta mönsterdjupet på vinterdäcken är viktigt för att få en fingervisning om vilket skick däcken är i. Även om däcken uppfyller minimikraven för mönsterdjup kan det finnas andra former av slitage som gör att däcken måste bytas ut. Däckens livslängd beror bland annat på följande faktorer:

 • Körstil
 • Klimatet där du bor
 • Vägförhållanden
 • Hur däcken har förvarats
 • Hur ofta bilen har använts
 • Övrig skötsel av däcken

 

Det är svårt att fastställa någon universell livslängd för vinterdäck eftersom många av ovanstående faktorer varierar beroende på förare och typ av bil. En bra tumregel brukar vara att inte använda vinterdäck som är äldre än åtta år, men det finns däck som måste bytas ut betydligt tidigare än så.

Det finns även däck som kan användas längre än åtta år om de inte används ofta samt om de sköts om på rätt sätt.

Chansa inte – låt en expert utvärdera dina vinterdäck

Att mäta mönsterdjupet själv är bra för att få en uppfattning om slitaget, men det är alltid bättre att låta en expert göra en komplett utvärdering av vinterdäcken. Kontakta din närmaste Däckteam-verkstad så hjälper vi dig!

Hitta en däckverkstad nära dig

Fler artiklar

Artiklar

Göra hjulinställning själv eller på verkstad?

Är det möjligt att göra en hjulinställning själv eller borde man anlita en verkstad? Läs detta innan du bestämmer dig!

Läs mer
Bilkmekaniker genomför ett däckbyte
Artiklar

Allt om mönsterdjup på sommardäck

Vilket mönsterdjup behöver dina sommardäck ha för att vara lagliga?

Läs mer
Avslutade kampanjer

Mustaschkampen

Med din hjälp skänker pengar till Prostatacancerförbundet

Läs mer