Lufttryck

Kolla lufttrycket regelbundet och minst var fjortonde dag. Detta ska göras när däcken är kalla. Vilket ringtryck du ska ha kan du få besked om hos Däckteamverkstaden, i bilens instruktionsbok eller kanske t o m på insidan av tanklocket. Eller varför inte låta oss fylla dina däck med nitrogen!

Rätt lufttryck ökar säkerheten

Om du kör med 80 procent av rekommenderat lufttryck minskar du däckens livslängd med upp till 20 procent. Än värre, är däcktrycket bara 70 procent av det rekommenderade värdet, är risken stor att däckets livslängd halveras. Dessutom kan en bil med för lågt lufttryck bli svårhanterlig i en undanmanöver samtidigt som bränsleförbrukningen skjuter i höjden.