Kvalitet & Miljö

Samtliga Däckteams verkstäder arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbetet, som att vi vid däckbyte alltid ser till att välja däckdimensioner som är godkända enligt helfordonsgodkännandet för din bil.

Aktivt miljöarbete

Vi på Däckteam arbetar aktivt med att minimera miljöpåverkan från vår verksamhet.

Återvinning

Regummering tillhör de miljömässigt bästa återvinningsalternativen för uttjänta däck. I huvudsak återvinns gummiråvaran från uttjänta däck genom att däcken mals till pulver eller granulat.

Exempel på användningsområden:

  • Isoleringsmaterial
  • Fyllnadsmedel i färger och takbeläggningar
  • Golvmattor och golvplattor för ladugårdar, idrottsanläggningar, allmänna miljöer
  • Beläggning löparbanor
  • Lågbullrande vägbeläggningar
  • Bullerskärmar för trafikleder
  • ”Fötter” för trafikskyltar