Vinterdäck

Ditt fordon ska ha vinterdäck från 1 december–31 mars om det är vinterväglag. Kraven gäller såväl tunga som lätta fordon. Vid val av vinterdäck finns olika val att ta ställning till och för att få ut maximalt av däcken är det viktigt att man gör sitt däckval efter de körförhållanden man har. Ska jag välja dubbat eller dubbfritt vinterdäck? Det är nog den första frågan många ställer sig.

Se våra däck

Däckteam är experten på vinterdäck

Det viktigaste när det gäller vinterdäck är kanske att byta i god tid. Rätt vad det är slår halkan till. Odubbade vinterdäck kan du montera innan 1 oktober. Dubbade får du vänta till efter 1 oktober med, om det inte blivit vinterväglag före det. Hur tidigt du bör byta beror givetvis på var i landet du bor. Normalt krävs bara 1,6 millimeters mönsterdjup för att din bil ska vara godkänd enligt lagens bokstav. Vintertid gäller 3 millimeter mönsterdjup för att din bil skall vara godkänd enligt lagen.

Regler och lagar om vinterdäck

Från och med 1 januari 2013 råder ett vinterdäckskrav för både lätta och tunga fordon, svensk- likväl som utlandsregistrerade. Detta innebär att man enligt lag i Sverige under perioden 1 december till och med 31 mars måste ha däck som uppfyller särskilda krav när det är vinterväglag. Vinterväglag definieras av att det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägen. Kravet att ha vinterdäck gäller samtliga axlar och på tunga fordon på drivande axlar.

Däckteam hjälper er med allt gällande vinterdäck

Olika typer av vinterdäck

Det finns en hel del olika typer av vinterdäck att välja mellan men det finns också en god anledning till detta. Olika typer av klimat och körmiljöer kräver däck med olika funktioner, till exempel är centraleuropeiska däck mer anpassade för slask medan nordiska är mer anpassade till extrem kyla samt snö- och isunderlag.

I Sverige delas vinterdäck för personbilar vanligtvis in i tre olika kategorier:

  • Dubbdäck
  • Nordiska friktionsdäck
  • Centraleuropeiska friktionsdäck

Dubbdäck

Användning av dubbdäck är begränsat till perioden 1 oktober till 15 april, men är också tillåten när det är eller förväntas bli vinterväglag. Enligt undersökningar som gjorts av trafikverket halveras dödsrisken på vinterunderlag för bilar utan ESP antisladdsystem med dubbdäck jämfört med dubbfria vinterdäck. Till skillnad från vinterdäck måste en tillkopplad släpvagn till en bil med dubbdäck också den utrustas med dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller oavsett om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck eller inte. Dock gäller inte vice versa, utan en släpvagn får till exempel ha dubbdäck även om bilen inte har det. Det är även möjligt för kommuner att meddela förbud mot trafik med fordon som har dubbdäck på vissa vägar eller vägsträckor. För mer information om sådana potentiella förbud bör man kontakta kommunen ifråga.

Nordiska friktionsdäck

Nordiska friktionsdäck är anpassade specifikt för nordiska vintervägar med högre säkerhet och framkomlighet i snö. De har generellt utomordentlig bromssträcka och förbättrat grepp och dragförmåga även i djup snö.

Centraleuropiska friktionsdäck

De Centraleuropeiska friktionsdäcken är utvecklade för mer våt och slaskig väg samt torr asfalt, men har en låg prestanda på is och snö. Därför har de ibland svårt att uppfylla de krav som ställs på däck i nordiska klimat.

Däckens placering

Trafikverket rekommenderar att de bästa däcken bör monteras bak på personbilarna för att få bästa väggrepp och undvika överstyrning. Dock bör inte skillnaden mellan kvalitén på framdäcken och bakdäcken vara för stor eftersom detta då kan leda till understyrning som kan vara livsfarligt vid plötsliga undanmanövrer.

För att bibehålla körsäkerhet även på vintern är det viktigt att följa det lagar och regler som existerar, och välja vinterdäck som passar dina körbehov. Något som dock är ännu viktigare och ofta försummat är att även anpassa din körning och hastighet efter väderlek och potentiella trafikfaror.