19 maj 2022

Allt du behöver veta om slitna däck

Att köra med slitna däck är inget att rekommendera eftersom slitage försämrar däckets egenskaper, men hur tar du reda på om just dina däck är slitna? Vad säger lagen och vad kan hända om du kör med slitna däck?

Slitna däck

Sammanfattning

  • Många kör med slitna däck utan att veta om det.
  • Mönsterdjupet ska vara minst 1,6 millimeter för sommardäck och minst 3 millimeter för vinterdäck
  • Du kan enkelt mäta mönsterdjupet med en mätsticka, linjal, tumstock, skjutmått, mönsterdjupmätare eller en femkrona.
  • För att minska slitaget på dina däck bör du vara noggrann med att kontrollera däcktryck och hjulinställning.
  • Om däcken är så pass slitna att de inte längre uppfyller minimikraven för mönsterdjup kan du få böta 1000 kronor.

 

Du är varmt välkommen in till din närmaste Däckteamverkstad för att säkerställa att dina däck är säkra och uppfyller lagens krav.

Hitta en däckverkstad nära dig

 

Är mina däck slitna?

Många kör med slitna däck utan att veta om det. Därför är det en god idé att börja med att ta reda på om dina däck är slitna genom att se över mönsterdjupet.

Du behöver inte vara någon däckexpert för att kontrollera detta. Du kan mäta däckens mönsterdjup med en mätsticka. Däck slits naturligt när de används. Vissa faktorer bidrar dock extra mycket till slitage, exempelvis:

  • Fel lufttryck.
  • Fel hjulinställning.
  • Körstil, exempelvis höga hastigheter och skarpa inbromsningar.
  • Däckets kvalitet. Billiga däck kan slitas snabbare.

 

Tips! För att minska slitaget på dina däck bör du vara noggrann med att kontrollera att du har rätt däcktryck och hjulinställning. Kör förbi din närmaste Däckteamverkstad för att säkerställa att du har rätt inställningar för just din bil.

 

Vilket mönsterdjup bör mina däck ha?

Enligt lag är det tillåtet att köra med slitna däck så länge de har godkänt mönsterdjup. Djupet ska vara minst 1,6 millimeter för sommardäck och minst 3 millimeter för vinterdäck för de flesta personbilar.

Tunga fordon, vilket inkluderar personbilar klass II med totalvikt över 3,5 ton och lastbilar, bör ha ett mönsterdjup på minst 5 millimeter vid vinterväglag. Ha gärna några millimeter extra som god säkerhetsmarginal.

 

Så mäter du enkelt mönsterdjupet själv

Du kan enkelt mäta mönsterdjupet med en mätsticka, men du kan även använda en linjal, tumstock, skjutmått, mönsterdjupmätare eller en femkrona. Du sticker ner mätinstrumentet i en av däckets skåror där däcket är som mest slitet och läser sedan av.

Om du använder en femkrona som måttstock läser du av vid överkanten av siffran fem som utgör cirka 3 millimeter. Det gäller om du använder en gammal femkrona. Om du istället använder en ny femkrona läser du av vid de “tre kronornas” överkant som utgör 3 millimeter.

 

Kan slitna däck ge mig böter?

Om däcken är så pass slitna att de inte längre uppfyller minimikraven för mönsterdjup kan du få böta cirka 1000 kronor om polisen tar dig vid en trafikkontroll.

 

Ökar slitna däck risken för vattenplaning?

Ja, risken för vattenplaning ökar eftersom däckets mönsterdjup hjälper till att avleda vatten. Ju djupare mönsterdjup, desto bättre vattenavledning.

 

Mina däck är ojämnt slitna – vilka däck bör sitta var?

Dina minst slitna däck bör sitta bak och de mest slitna bör sitta fram eftersom det minskar risken för överstyrning. Det gäller för alla typer av bilar, även fyrhjulsdrivna bilar.

 

Slitna däck på sidorna

Om ditt däck är slitet på endast en sida är det troligtvis på grund av fel hjulvinklar, exempelvis kan en felaktig cambervinkel slita på insidan eller utsidan av däcket.

Om däcket däremot är slitet på båda sidorna kan det vara på grund av för lågt lufttryck. Om du upptäcker att däcken är slitna på sidorna bör du ändra hjulvinklarna eller lufttrycket själv eller hos en däckverkstad.

 

Slitna däck i mitten

Om dina däck främst är slitna i mitten kan det bero på för högt lufttryck. Då bör du justera lufttrycket till den rekommenderade nivån.

 

Olika slitna däck på samma axel

Däck på samma axel bör ha samma slitage. Om du upptäcker att däcken på samma axel har olika slitage bör du antingen byta till nya däck eller till däck som har ungefär samma slitage.

 

Ta hjälp av en däckexpert

Slitage försämrar däckets egenskaper och kan utgöra säkerhetsrisk både för dig själv och medtrafikanter. Om du är osäker på hur du kontrollerar däckslitage och gör nödvändiga ändringar så är det bäst att kontakta en däckexpert.

Hos Däckteams 150 verkstäder runtom i landet kan du få professionell hjälp att säkerställa att dina däck är säkra att köra med.

Hitta en däckverkstad nära dig

 

Vanliga frågor om slitna däck

Här kan du ta del av relaterade frågor och svar vi ofta får höra från våra kunder.

Om du har en fyrhjulsdriven bil är det extra viktigt att däcken har samma slitage. Om däcken har olika slitage kan det belasta fyrhjulsdriften.

Att köra med slitna däck är särskilt farligt i regn och vid vått vägunderlag eftersom risken för vattenplaning ökar. Ju mer slitna dina däck är, desto mindre mönsterdjup har de vilket i sin tur försämrar vattenavledningen.

Bromssträckan försämras om du kör med slitna däck. Det gäller både vid plötslig och långsam inbromsning.

Slitna däck kan bero på en rad olika faktorer, exempelvis fel lufttryck, fel hjulinställningar, däckets kvalitet, skador på däcket, däckets ålder och körstil.

Fler artiklar

Belastningsindex däck
Artiklar

Belastningsindex för däck

Ta reda på den högsta belastningen ditt däck klarar av. Kolla in vår enkla tabell och ta även del av annan information som är viktig att veta.

Läs mer
Hastighetsindex för däck
Artiklar

Hastighetsindex för däck

Hastighetsindex är en markering på däcket som anger den maximala hastigheten däcket klarar av.

Läs mer
Hög med bildäck
Artiklar

Måste samtliga däck på en personbil vara av samma typ?

Måste däcken vara av samma typ? Ja, samtliga däck på en personbil ska vara av samma typ. Det innebär att du inte kan blanda olika typer av däck på bilen.

Läs mer